Резултати
   
sort
ИЗДАВАЊЕ НА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ПОД ЗАКУП ПО ПАТ НА ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ (Изложбен салон))
ИЗДАВАЊЕ НА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ПОД ...
Цена: 148,363 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 01.11.2019 10:00:00

Национална Установа Центар за култура Битола објавува...

ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХОНОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ
ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХОНОШКИ ИНДУСТРИ...
Цена: 110,173 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 31.10.2019 11:00:00

 ОГЛАСброј01/2019ЗА ИЗДАВАЊЕПОДЗАКУПОБЈЕКТИ ПО ПАТ НА ...

29. Ул. „1612“ број 3 лок. 4
29. Ул. „1612“ број 3 лок. 4
Цена: 3,431,639 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 31.10.2019 10:00:00

Деловен простор на Ул. „1612“ број 3 локал 4 ниво при...

16. Ул. „1612“ број 3 лок. 6
16. Ул. „1612“ број 3 лок. 6
Цена: 2,236,940 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 31.10.2019 11:00:00

Деловен простор на Ул. „1612“ број 3 локал 6 ниво при...

39. Бул „3-та Македонска ударна бригада“ бр. 43 лок. 5
39. Бул „3-та Македонска ударна бр...
Цена: 3,549,288 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 31.10.2019 12:00:00

Деловен простор на бул „3-та Македонска ударна брига...

40. Бул „3-та Македонска ударна бригада“ бр. 43 лок. 6
40. Бул „3-та Македонска ударна бр...
Цена: 3,575,426 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 31.10.2019 13:00:00

Деловен простор на бул „3-та Македонска ударна брига...