Резултати
   
sort
64.ул Ѓорче Петров 1 бр.11 (јурија)
64.ул Ѓорче Петров 1 бр.11 (јурија)
Цена: 8,132 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 26.02.2020 09:00:00

Локал на ул.Ѓорче Петров 1 бр.11  приземје  со пов...

65.ул Ѓорче Петров 1 бр.11 (јурија)
65.ул Ѓорче Петров 1 бр.11 (јурија)
Цена: 5,622 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 26.02.2020 09:00:00

Локал на ул Ѓорче Петров 1 бр.11 со површина од 25 м2 

93,ул Битпазарска бр 28
93,ул Битпазарска бр 28
Цена: 3,486 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 26.02.2020 09:00:00

Локал на ул Битпазарска бр 28  во подрум со површин...

94,ул Битпазарска бр 28
94,ул Битпазарска бр 28
Цена: 4,279 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 26.02.2020 09:00:00

Локал на ул Битпазарска бр 28  во подрум со површин...

82.ул .Пушкарска бр 33
82.ул .Пушкарска бр 33
Цена: 12,193 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 26.02.2020 09:00:00

Локал на ул Пушкарска .бр33 .Приземје галерија со површи...

109,ул.Казанџиска.бр .16
109,ул.Казанџиска.бр .16
Цена: 23,363 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 26.02.2020 09:00:00

Локал на ул. Казанџиска бр .16 со подрум и приземје  со...