Резултати
   
sort
60. ул.Паца Часнова бр.3
60. ул.Паца Часнова бр.3
Цена: 10,903 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 26.02.2020 09:00:00

Локал на ул.Паца Часнова бр.3 приземје со површина од 27 ...

59. ул.Борис Кидриќ 24А
59. ул.Борис Кидриќ 24А
Цена: 8,516 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 26.02.2020 09:00:00

Локал на улица .Борис Кидриќ 24А  приземје  со повр...

61. ул.Браќа Мингови бр.7
61. ул.Браќа Мингови бр.7
Цена: 37,168 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 26.02.2020 09:00:00

Локал на ул.Браќа Мингови бр.7 подрум и приземје со повр...

62. бул.1-ви Мај бр.230
62. бул.1-ви Мај бр.230
Цена: 7,729 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 26.02.2020 09:00:00

Локал на бул.1-ви Мај бр.230 подрум приземје и кат со повр...

67. ул.Браќа Мингови бр.4
67. ул.Браќа Мингови бр.4
Цена: 72,004 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 26.02.2020 09:00:00

Локал на ул.Браќа  Мингови бр.4 ПО ПР и Кат со површин...

72.Паца Часнова бр 17
72.Паца Часнова бр 17
Цена: 13,378 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 26.02.2020 09:00:00

Локал на улица Паца Часнова бр 17 Приземје + кат  со по...