Резултати
   
sort
24. Климент Охридски бр.21
24. Климент Охридски бр.21
Цена: 21,263 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 20.11.2018 09:00:00

Локал на ул.Климент Охридски бр.21 Приземје со површина ...

36. Ул. Паца Чеснова бр 5
36. Ул. Паца Чеснова бр 5
Цена: 12,508 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 20.11.2018 09:00:00

Локал на  Ул. Паца Чеснова бр 5 приземје со површина о...

43. ул.Маршал Тито бр.37
43. ул.Маршал Тито бр.37
Цена: 47,721 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 20.11.2018 09:00:00

Локал на ул.Маршал Тито бр.37 кат со површина од 238 м2

46. ул.Булевар 1-ви Мај бр.86
46. ул.Булевар 1-ви Мај бр.86
Цена: 7,936 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 20.11.2018 09:00:00

Локала на ул.Булевар 1-ви Мај бр.86 приземје подрум со по...

48. м.в. Кантарот Столарска 1Б
48. м.в. Кантарот Столарска 1Б
Цена: 4,526 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 20.11.2018 09:00:00

Локал на м.в. Кантарот Столарска 1Б приземје со површин...

63. ул. Маријан Божиновски бр.66 а
63. ул. Маријан Божиновски бр.66 а
Цена: 8,510 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 20.11.2018 09:00:00

Локал на ул.Маријан Божиновски бр.66 а приземје со по...