Резултати
   
sort
27. Ул. „1613“ број 2 лок. 6
27. Ул. „1613“ број 2 лок. 6
Цена: 2,236,940 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 23.11.2018 10:00:00

Деловен простор на Ул. „1613“ број 2 локал 6 ниво при...

29. Ул. „1612“ број 3 лок. 4
29. Ул. „1612“ број 3 лок. 4
Цена: 3,431,639 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 23.11.2018 11:00:00

Деловен простор на Ул. „1612“ број 3 локал 4 ниво при...

30. Ул. „1612“ број 3 лок. 5
30. Ул. „1612“ број 3 лок. 5
Цена: 2,984,165 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 23.11.2018 12:00:00

Деловен простор на Ул. „1612“ број 3 локал 5 ниво при...

16. Ул. „1612“ број 3 лок. 6
16. Ул. „1612“ број 3 лок. 6
Цена: 2,236,940 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 23.11.2018 13:00:00

Деловен простор на Ул. „1612“ број 3 локал 6 ниво при...

37. Бул „3-та Македонска ударна бригада“ бр. 43 лок. 2
37. Бул „3-та Македонска ударна бр...
Цена: 2,879,184 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 23.11.2018 10:00:00

Деловен простор на бул „3-та Македонска ударна бр...

38. Бул „3-та Македонска ударна бригада“ бр. 43 лок. 4
38. Бул „3-та Македонска ударна бр...
Цена: 2,930,352 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 23.11.2018 11:00:00

Деловен простор на бул „3-та Македонска ударна бр...