Резултати
   
sort
Деловен Простор во жел. ст. Скопје
Деловен Простор во жел. ст. Скопј...
Цена: 298,646 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.07.2019 10:00:00

Деловниот  простор се наоѓа на приземје во зграда 1 в...

12.ул.50-та Дивизија бр .25
12.ул.50-та Дивизија бр .25
Цена: 33,323 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.07.2019 09:00:00

Локал на ул.50-та Дивизија 25 подрум со површина од 1...

61. ул.Пушкарска бр.33
61. ул.Пушкарска бр.33
Цена: 17,309 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.07.2019 09:00:00

Локал на  ул.Пушкарска бр.33  приземје и поткробје ...

64.ул Ѓорче Петров 1 бр.11 (јурија)
64.ул Ѓорче Петров 1 бр.11 (јурија)
Цена: 8,132 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.07.2019 09:00:00

Локал на ул.Ѓорче Петров 1 бр.11  приземје  со пов...

65.ул Ѓорче Петров 1 бр.11 (јурија)
65.ул Ѓорче Петров 1 бр.11 (јурија)
Цена: 5,622 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.07.2019 09:00:00

Локал на ул Ѓорче Петров 1 бр.11 со површина од 25 м2 

93,ул Битпазарска бр 28
93,ул Битпазарска бр 28
Цена: 3,486 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 30.07.2019 09:00:00

Локал на ул Битпазарска бр 28  во подрум со површин...