3. Ул. Илинденска бр.12 - Давање под закуп на Деловен Простор
main_image

Bookmark and Share

Опис

Локал на Ул. Илинденска бр.12 приземје со површина од 12 м2

Детали за аукцијата:

АД ИССДП - Објава бр. 12/2019-ВЕ издавање деловен простор во Велес - Прва објава

АД ИССДП издава деловен простор во Велес


Оглас: