4. Ул. Ристо Крле бр 3 - Давање под закуп на Деловен Простор
main_image

Bookmark and Share

Опис

Локал на ул. Ристо Крле бр 3 приземје со површина од 45 м2

Детали за аукцијата:

АД ИССДП - Објава бр. 12/2019-ОХ издавање деловен простор во Охрид - Прва Објава

Издавање деловен простор во Охрид


Оглас: