79.ул .Димитар Влахов бр .42 - Давање под закуп на Деловен Простор
main_image

Bookmark and Share

Опис

Локал на улица Димитар Влахов бр 42 со површина од 37 м2 на приземје

Детали за аукцијата:

АД ИССДП - Објава бр. 12/2019-БT издавање деловен простор во Битола - Прва објава

АД ИССДП издава деловен простор во Битола


Оглас: