78..ул Маршал Тито бр80 ДП Широк Сокак - Давање под закуп на Деловен Простор
main_image

Bookmark and Share

Опис

Локал на ул  Маршал Тито бр80 ДП Широк Сока со површина од 37 м2 на приземје 

Детали за аукцијата:

АД ИССДП - Објава бр. 12/2019-БT издавање деловен простор во Битола - Прва објава

АД ИССДП издава деловен простор во Битола


Оглас: