ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХОНОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ - Давање под закуп на Деловен Простор
main_image

Bookmark and Share

Опис

 

ОГЛАСброј01/2019

ЗА ИЗДАВАЊЕПОДЗАКУПОБЈЕКТИ ПО ПАТ НА ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

Детали за аукцијата:

ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ

ОГЛАС број 01/2019 ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП ОБЈЕКТИ ПО ПАТ НА ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ


Оглас:
Документи за аукцијата: